بازاریابی و تبلیغ رایگان

آیا تولید محتوا و بازاریابی محتوا زیرمجموعه‌ ی  تجارت الکترونیک میباشد ؟

این روزها اکثر مردم زمانی که عبارت بازاریابی محتوا را دیده یا میشنوند سریعا به محتوای دیجیتال فکر می کنند اما محتوای دیجیتال اگر چه یکی از اشکال در حال رشد محتوا دنیای امروز به حساب می آید ولی تنها یکی از انواع مختلف محتوا است . اگر شما یک نویسنده در یک مجله یا نویسنده یک کتاب هستید باز هم تولید کننده محتوا هستید . اگر زمان خود را حتی در اوقات فراغت صرف ارسال پیام در گروه های تلگرامی میکنید باز هم یک تولید کننده محتوا هستید ،  اگر مدیر تضمین کیفیت یک شرکت هستید و دستورالعمل‌ها و فرایندها را تنظیم و منتشر می‌کنید،‌ تولیدکننده محتوا هستید. اگر داستان‌های اخلاقی و مذهبی برای مردم تعریف می‌کنید و تلاش می‌کنید آنها را به زندگی بهتر هدایت کنید، تولیدکننده محتوا هستید. اگر فیلم میسازید تولیدکننده محتوا هستید. حتی کسی که قبض تلفن همراه چاپ می‌کند یا فاکتور فروش یک فست فود را صادر می‌کند، در حال تولید محتوا است البته برخی شغل‌ها به طور مستقیم تولیدکننده محتوا هستند و به بازاریابی محتوا فکر می‌کنند و برخی دیگر، تولید محتوا را به عنوان فرایندی جانبی در کار خود تعریف می‌کنند. قاعدتا یک جایگاه اختصاصی برای بنزین (به قول خودمان پمپ بنزین) تولیدکننده محتوا به نظر نمی‌رسد. اما اگر برگه‌ای به رانندگان بدهد و روی آن فهرستی ده گانه از مواردی که مصرف سوخت خودرو را افزایش می‌دهند نوشته باشد، به یک تولیدکننده محتوا تبدیل شده و احتمالا به بازاریابی محتوا هم فکر می کند. نتیجتا بازاریابی محتوا را باید به عنوان زیر مجموعه ی حوضه ی عظیم بازاریابی درنظر گرفت تا حوزه فناوری دیجیتال و تجارت الکترونیک .

 
با نیازگرد همراه باشید .