بازاریابی محتوا چیست

بازاریابی محتوا چیست ؟

اگر بپذیریم که بازاریابی محتوا شیوه ای برای فروش است می‌توانیم بگوییم که هرکس چیزی برای فروختن دارد، میتواند به بازاریابی محتوا هم به عنوان یک ابزار و گزینه نگاه کند. دقت داشته باشید که ما فروش را به معنای عام آن به کار می‌بریم. همان تعبیری کهمی‌گفت:

اگر قبول کنیم راهکار بازاریابی محتوا راهی برای فروش است اینطور می توانیم بگویییم که "هر کس چیزی برای فروختن دارد، میتواند به بازاریابی محتوا به عنوان یک ابزار قدرتمند نگاه کند ، در اینجا فروش را به معنای عمومی آن به کار میبریم .

یعنی همان سخن رابرت استیونسون که میگفت "هر کسی با فروختن چیزی زندگی میکند"  به عبارتی، همانطور که یک تولیدکننده چای، تلاش می‌کند چای خود را به مشتریان بیشتری بفروشد و هر مشتری هم میزان بیشتری از چای او خریداری کند، یک نویسنده هم در حال فروختن کتاب خود به مردم یا به ناشر است و دوست دارد کتابش را به قیمت بیشتری و به تعداد خوانندگان بیشتری بفروشد.

حتی اشخاصی که هدفشان کسب درآمد نیست و به صورت غیر انتفاعی در حال فعالیت هستند هم با این معنای عمومی فروش ، فروشنده محسوب می شوند . مثلا مواسسه ای خیریه که از کودکان سرطانی حمایت میکند ، درگیر فرآیند فروش است .   این موسسه، می‌خواهد که مردم، خریدار حرف‌ها و خواسته‌ها و خدماتش باشند. بنابراین تلاش می‌کند مخاطبان خود را افزایش دهد و از تمامی مخاطبان خود نیز حمایت و کمک بیشتری دریافت کند .

"حالا بیایید در یک سازمان، به مدیر واحد پاسخگویی تلفنی به مشتریان فکر کنیم. عموم شرکتها،‌ واحد پاسخگویی به مشتریان را چندان جدی نمی‌گیرند. یا کم سابقه ترین و غیرمتخصص‌ترین کارکنان خود را به این بخش می‌فرستند. عملاً مدیر این واحد هم مشکل فروش دارد. نه به معنای اینکه از واحدهای دیگر پول بگیرد و خدمات ارائه دهد. بلکه به این معنا که اعتبار این واحد افزایش یافته، در جلسات رسمی سازمان، حرفهایش خریدار بیشتری داشته و نظرات این واحد بتواند بر سیاست‌های کلان سازمان، تاثیرگذار باشد"

با این تفاسیر نیاز است فقط یک بار دیگر نگاه کنیم و بیندیشیم که من یا سازمان من در حال فروش چه چیزی است و بازاریابی محتوا قرار است چه نقشی را ایفا کند  ؟؟؟

با نیازگرد همراه باشید .