info [at] niazgard.com 09385559080

ثبت آگهی در سایت نیازگرد رایگان میباشد و آگهی های ویژه دارای امکانات اختصاصی می باشند ، با ثبت آگهی ویژه آگهی شما بیشتر و بهتر نمایش داده خواهد شد ودر موتورهای جستجو نیز در نتیجه های بالاتری قرار خواهد گرفت

نیازگرد

پایگاه جامع نیازمندی های روز

کتاب مبانی آسیب پذیری خشکسالی

کتاب مبانی آسیب پذیری خشکسالی

آگهی رایگان
  •  email
  • email
  •    فارس شیراز
  • آموزش خدمات آموزشی
  • 171 بازدید
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۴
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۴
  • شیراز خیابان برق کوچه1 موسسه چشم انداز

کتاب مبانی آسیب پذیری خشکسالی

مولفان: دکتر عادل سلیمانی، دکتر سعید جوی زاده، سارا کاویانی

تلفن سفارش : 09382252774-07132341477

آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1،موسسه چشم انداز

پست الکترونیک:

Sjavizadeh@yahoo.com

وب سایت:                       

www.gisland.org

 

فهرست مطالب

 

مقدمه      

پیشگفتار 

فصل اول: تغییرات اقلیمی        

1- تغییرات اقلیمی   

1-1 تغییرات اقلیم هم واقعی و هم جدی است        

1-1-1 دی اکسیدکربن یک گاز گلخانه ای است      

1-1-2 ما حجم زیادی از گازهای گلخانه ای اضافه را وارد جو کرده ایم   

1-1-3 دمای میانگین زمین رو به افزایش است        

1-1-4 ما شاهد آثار دیگر بوده ایم           

1-1-5 همه این مسائل به هم پیوسته اند 

1-2 تئوری های تغییر اقلیم    

1-2-1 تئوری اول: گرم شدن کره زمین توسط انسان              

1-2-2 تئوری دوم: تنظیمات حراراتی _ زیستی      

1-2-3 تئوری سوم: تشکیل ابر و قدرت بازتاب         

1-2-4  تئوری چهارم: اقدامات مخرب بشر در کنار گازهای گلخانه ای    

1-2-5 تئوری پنجم: جریانات اقیانوسی    

1-2-6  تئوری ششم: حرکت سیارات      

1-2-7 تئوری هفتم: تغییرپذیری خورشیدی           

1-3 پیامد های تغییرات اقلیمی               

1-4 خلاصه فصل اول

1-5 تفکر کنید!       

1-6 مطالعه بیشتر   

 

 

فصل دوم: خشکسالی               

2- خشکسالی          

2-1 تعاریف خشکسالی            

2-1-1 تعاریف مفهومی            

2-1-2 تعاریف عملیاتی            

2-2 انواع خشکسالی

2-2-1 خشکسالی هواشناسی   

2-2-2 خشکسالی هیدرولوژیکی               

2-2-3 خشکسالی کشاورزی    

2-2-4 خشکسالی اقتصادیاجتماعی     

2-2-5 خشکسالی سبز و خشکسالی کاغذی            

2-3 شاخص های خشکسالی   

2-3-1 شاخص شدت خشکسالي پالمر     

2-3-2 شاخص ذخيره آب سطحي           

2-3-3 شاخص درصدي از نرمال              

2-3-4 شاخص دهك ها          

2-3-5 شاخص بارش استاندارد

2-3-6 شاخص رطوبت محصول

2-3-7 شاخص خشکسالي رطوبت خاک  

2-3-8 شاخص خشكسالي محصول-ويژه  

2-3-9 شاخص بارش سراسري ياکلي       

2-3-10 شاخص نابهنجاري يا بي نظمي بارش         

2-3-11 شاخص خشکسالي احيائي          

2-3-12 شاخص بارش مؤثر     

2-4 اثرات و پیامدهای خشکسالی            

2-4-1 اثرات اقتصادی خشکسالی            

2-4-2 اثرات اجتماعی خشکسالی            

2-4-3 اثرات زیست محیطی خشکسالی   

2-5 وضعیت خشکسالی در ایران              

2-5-1 راهکار هاي برون رفت از وضعیت فعلی         

2-5-2 چالش های آتی خشکسالی در ایران             

2-6 خلاصه فصل دوم              

2-7 تفکر کنید!       

2-8 مطالعه بیشتر   

فصل سوم: مدیریت خشکسالی 

3- مدیریت خشکسالی             

3-1 مدیریت بحران  

3-2 مدیریت ریسک 

3-3 سیاست‌های خشکسالی و آماده‌سازی: تعریف مراحل        

3-4 سیاست خشکسالی: خصوصیات و راه‌های پیش‌رو             

3-5 سیاست ملی مدیریت خشکسالی: یک فرایند     

3-5-1 ده گام در سیاست خشکسالی      

3-6 اقدامات ضروري مقابله با خشکسالی  

3-6-1 اقدامات در خصوص ارزیابی پدیده خشکسالی

3-6-2 بر نامه هاي جلوگیري از بروز خشکسالی      

3-7 خلاصه فصل سوم             

3-8 تفکر کنید!       

3-9 مطالعه بیشتر   

فصل چهارم: رهیافت¬ها و رویکردهای آسیب پذیری نسبت به خشکسالی               

4-1 دیدگاه های بین رشته ای درحوزه ی مخاطرات طبیعی   

4-2 پیشینه ی تئوری اجتماعی بلایای طبیعی        

4-3 رهیافت ها و رویکردهای اصلی به ارزیابی و سنجش آسیب پذیری اجتماعی      

4-3-1 رهیافت جمعیتی یا دموگرافیک   

4-3-2 رهیافت طبقه بندی      

4-3-3 رهیافت موقعیتی          

4-3-4 رهیافت بومی و فعال    

4-3-5 تئوری های قحطی       

4-4 خلاصه فصل چهارم          

4-5 تفکر کنید!       

4-6 مطالعه بیشتر   

فصل پنجم: مفاهیم و دیدگاه¬های آسیب پذیری    

5-1 تعاریف آسیب پذیری        

5-2 ابعاد آسیب پذیری            

5-2-1 نسل های مطالعات آسیب پذیری در مقابل تغییراقلیم

5-3 نظریه ها و دیدگاه های آسیب پذیری              

5-4 چارچوب های مفهومی آسیب پذیری               

5-4-1 ساختار دوگانه ی آسیب پذیری   

5-4-2 چارچوب معیشت پایدار

5-4-3 آسیب پذیری در چارچوب مخاطره و ریسک

5-4-4 چارچوب استراتژی بین المللی برای کاهش اثر بلایا      

5-4-5 آسیب پذیری در تغییرات زیست محیطی جامعه ی جهانی           

5-4-6 چارچوب پیاز               

5-4-7 مدل فشار و آزاد کرد

5-4-8 رویکرد جامع به سنجش ریسک و آسیب پذیری           

5-4-9 چارچوب مفهومی BBC

5-5 خلاصه فصل پنجم           

5-6 تفکر کنید!       

5-7 مطالعه بیشتر   

فصل ششم: سنجش آسیب پذیری           

6-1 آناتومی آسیب پذیری در مقابل تغییراقلیم        

6-2 آسیب پذیری، سازگاری و توسعه پایدار            

6-2-1 پایداری: مثلث توسعه پایدار در مقابل تخم مرغ پایداری

6-3 رویکردهای سنجش آسیب پذیری    

6-3-1 رهیافت اجتماعی- فیزیکی           

6-3-2 رهیافت زیست فیزیکی             

6-3-3 رهیافت تلفیقی             

6-3-4 رهیافت سنجش آسیب پذیری خانوار           

6-4 روش های سنجش آسیب پذیری در رهیافت ها               

6-4-1 روش اقتصاد سنجی     

6-4-1-1 آسیب پذیری ناشی از فقر انتظاری           

6-4-1-2 آسیب پذیری در قانون مطلوبیت انتظاری 

6-4-1-3 آسیب پذیری ناشی از بروز حوادثی که بیمه به آن تعلق نمی گیرد            

6-4-2 روش های شاخص سازی             

6-4-3 روش های کیفی          

6-5 خلاصه فصل ششم           

6-6 تفکر کنید!       

6-7 مطالعه بیشتر   

پیوست: چک ‌لیسیت تأثیرات تاریخی، فعلی و احتمالی خشکسالی            

فهرست منابع